Sammenhengen mellom muskelspenninger, pust og følelser.

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform basert på erkjennelsen av at kroppen er en enhet der kropp, tanke og følelser henger sammen og påvirker hverandre gjensidig.

Ved å bli kjent med egne bevegelsesmønstre og kroppslige reaksjoner kan spenningsforholdet i kroppen påvirkes og endres.

De vanligste terapeutiske virkemidlene for å oppnå dette er ulike øvelser, bevegelser, psykomotorisk massasje, samtale og sansestimulering. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt og målsetning i behandlingen er å bidra til selvhjelp.

Psykomotorisk fysioterapi kan tilbys ved blant annet:

  •  Stress, anspenthet og plager relatert til pust

  • Svimelhet, hodepine og kjevespenninger vedvarende smertetilstand i muskulatur

  • angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer

Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.